Samarbeten för hållbar innovation

Labservice är ett av omkring tjugo medlemsföretag i forskningsklustret Rise Processum i Örnsköldsvik. Genom samarbeten inom nätverket jobbar företag för att hitta framtidens fossilfria och förnybara lösningar inom bioraffinaderi.
– Det är ofta de små företagen som sitter på innovationerna, medan de större söker lösningar för sina utmaningar. Då kan vi sammanföra dem, säger Bengt Aldén, projektledare, Rise Processum.

Bengt Aldén

Rise Processum i Örnsköldsvik, ett dotterbolag till det oberoende statliga forskningsinstitutet Rise, stödjer och initierar forskning och utveckling inom bioraffinaderi för en fossilfri framtid. Syftet är att bidra till utveckling av nya produkter, processer och energilösningar från skogsråvara och processindustrins restströmmar.

Verksamheten startade för tjugo år sedan. I dag ägs Rise Processum till 60 procent av Rise och till 40 procent av ett tjugotal medlemsföretag i regionen. Labservice är ett av dessa.

– Som medlemsföretag får man tillgång till våra forskningsresurser, med teknik och omkring 40 medarbetare. Vi bidrar dessutom med ett nätverk som spänner över hela landet och även internationellt, säger Bengt Aldén.

Labservice har bedrivit flera forskningsprojekt tillsammans med Rise Processum. Det kan handla om att utveckla nya produkter, utvärdera nya affärsområden eller hitta finansiering.

– Det är stor efterfrågan på tjänster inom vårt verksamhetsområde, både från våra medlemsföretag och från industrin i allmänhet, säger Bengt Aldén.

– Det handlar om att hitta möjligheter i samarbeten, fortsätter han, bland annat via våra medlemsträffar. Där kan man knyta kontakter med forskare och andra medlemsföretag. Det blir vad man gör det till!