Framtidens mat från skogen

Kan restmaterial från skogen bli mat? Forskningsområdet foodtech är spännande och viktigt för en hållbar framtid. På Labservice är vi därför glada över att vara samarbetspartner till Mittuniversitetet i ett nytt forskningsprojekt där man genom en kontrollerad jäsning av exempelvis spån och flis ska utvinna protein och fettsyror. Målet är att ämnena sedan ska förädlas till mat och biodrivmedel.

− Inom projektet kommer vi att studera fermenteringsprocesser för framställning av djurfoder och ersättningsmaterial för kött. Grunden för projektet är att nyttja den kompetens inom fermentering som finns på Mittuniversitetet och använda fermenteringsteknik på förnyelsebara, fossilfria restmaterial från skogsindustrin, säger Erik Hedenström, professor i organisk kemi och projektledare.

Eftersom FN:s klimatpanel pekar ut köttproduktionen och fossildrivna transporter som två av de riktigt stora utmaningarna för att minska utsläppen av växthusgaser, känns det extra viktigt för oss på Labservice att delta i forskningen som pågår fram till år 2023. Läs mer om projektet här.

Labservice stöttar grön forskning om garvmedel från gran

GrönaPro heter forskningsprojektet som startades för att utveckla gröna kemikalier från skog och skogsprodukter i norra Sverige. Att bark kan ersätta miljöfarligt krom vid garvning av skinn är känt sedan tidigare, och Labservice verkade som partner i delprojektet som ytterligare undersökt möjligheterna att utvinna miljövänligt medel ur svensk bark.

– Upprinnelsen till forskningen är att Sverige sedan många år importerar garvmedel, samtidigt som vi har gott om bark från både gran och tall som i dag eldas upp. Syftet var att se om vi kan få till en tillverkning av vegetabiliskt garvmedel i Sverige och därigenom minska användandet av miljöskadlig kromgarvning, förklarar Bengt Aldén, projektkoordinater på RISE Processum.

Erik Hedenström, professor inom ekologisk organisk kemi vid Mittuniversitetet, och Labservice ägare Lars Eriksson har samarbetat i projektet.

– Labservice har spelat en viktig roll som ett engagerat företag, nyfiket på en ny process och nya produkter. De har lagt ner mycket tid i projektet och är hela tiden på tårna, villiga att göra mer, säger Bengt Aldén.

Projektet har bekräftat att det går att utvinna garvmedel från granbark och nu fortsätter resan mot att skapa förutsättningar för tillverkning av en produkt som även är attraktiv ur affärsperspektiv.

– Nästa steg är att effektivisera tillverkningsprocessen så att det vegetabiliska garvmedlet blir konkurrenskraftigt på marknaden, säger Bengt Aldén.