LabService stöttar grön forskning om garvmedel från gran

GrönaPro heter forskningsprojektet som startades för att utveckla gröna kemikalier från skog och skogsprodukter i norra Sverige. Att bark kan ersätta miljöfarligt krom vid garvning av skinn är känt sedan tidigare, och LabService verkade som partner i delprojektet som ytterligare undersökt möjligheterna att utvinna miljövänligt medel ur svensk bark.

– Upprinnelsen till forskningen är att Sverige sedan många år importerar garvmedel, samtidigt som vi har gott om bark från både gran och tall som i dag eldas upp. Syftet var att se om vi kan få till en tillverkning av vegetabiliskt garvmedel i Sverige och därigenom minska användandet av miljöskadlig kromgarvning, förklarar Bengt Aldén, projektkoordinater på RISE Processum.

Erik Hedenström, professor inom ekologisk organisk kemi vid Mittuniversitetet, och LabService ägare Lars Eriksson har samarbetat i projektet.

– LabService har spelat en viktig roll som ett engagerat företag, nyfiket på en ny process och nya produkter. De har lagt ner mycket tid i projektet och är hela tiden på tårna, villiga att göra mer, säger Bengt Aldén.

Projektet har bekräftat att det går att utvinna garvmedel från granbark och nu fortsätter resan mot att skapa förutsättningar för tillverkning av en produkt som även är attraktiv ur affärsperspektiv.

– Nästa steg är att effektivisera tillverkningsprocessen så att det vegetabiliska garvmedlet blir konkurrenskraftigt på marknaden, säger Bengt Aldén.