Tryggt affärssystem och hänsynstagande

I samband med den nya kemikalielagstiftningen i Reach-förordningen gick vi över till ett affärssystem som säkerställer att vi möter alla myndighetskrav gällande exempelvis dokumentation och märkning. LabService är även medlem i IKEM, vilket innebär att vi tar målmedveten hänsyn till de anställdas, kundernas och allmänhetens välgrundade anspråk vad gäller hälsa, säkerhet och miljö.

Hållbar hantering av kemikalier

Precis som för våra kunder, är vårt hållbarhetsarbete mycket viktigt. Även vi som hanterar kemikalier kan göra miljömässiga förbättringar och vi hjälper gärna dig som kund att stärka miljöprofilen genom att vi aktivt föreslår byten och nya tillvägagångssätt så fort vi ser möjligheten. Det är vårt gemensamma ansvar att skapa en hållbar framtid och vi arbetar proaktivt genom forskningssamarbeten med universitet och branschorganisationer som ställer för framtiden nu.

Utvecklar engagerade medarbetare

Genom att utveckla vår kunniga och engagerade personal, som dagligen förverkligar vår vision, och aktivt delta i innovativa forskningsprojekt vill vi säkerställa att du som kund även i framtiden kan förlita dig på vår kompetens