VA SYD har flera online-analysatorer och givare på sina avloppsreningsverk för att styra och övervaka sina processer. Dessa är igång och mäter dygnet runt, året om.

– För analyserna krävs det reagenser som kan påvisa förekomsten av den parameter man önskar analysera. Då analyserna och mätningarna sker kontinuerligt krävs även olika rengöringskemikalier som ska se till att analysatorerna inte sätter igen och att bland annat slangar, kyvetter och optiska linser hålls fria från påväxt och påverkan av gammalt prov, förklarar processtekniker Martin Hommel

Slipper tidskrävande hantering
Tidigare har VA SYDs personal blandat reagenser och rengöringskemikalier själva utifrån recept. Men eftersom antalet analysatorer och optiska givare ökat samt att analyserna sker dygnet runt på olika avloppsreningsverk, blev hanteringen allt mer tidskrävande – såväl själva blandandet som logistiken och lagerhållningen.

– Eftersom vi behöver reagenser och rengöringskemikalier kontinuerligt ville vi ha en prenumerationstjänst där vi får de produkter vi erfordrar skickat till respektive verk istället för att lägga återkommande beställningar. Efter avslutad direktupphandling föll valet på Labservice eftersom de uppfyllde vår kravställning och var de enda som kunde leverera enligt våra specifika önskemål på koncentrationer och mängder, säger Martin Hommel.