Labservice kund FrostPharma tar täten med mervärden och miljöfördelar

Rent, renare, renast. Läkemedelsföretaget FrostPharma väljer vatten renat av Labservice till sitt växande sortiment av träffsäkra produkter.
– Bra kvalitet och leveranssäkerhet är det viktigaste för oss, säger Clas Lindbergson, medgrundare av FrostPharma och utvecklingsansvarig.

FrostPharma startades 2017 av branscherfarna grundare och har redan hunnit placera ett 40-tal nya produkter på marknaden.

– Idén bakom bolaget är att snabbt identifiera produktbehov att fylla inom vården, både för sjukhus och apotek. Vi hoppas kunna dubbla antalet produkter de kommande fem åren, säger Clas Lindbergson.

De medicinska behov som FrostPharma fokuserar på att lösa kan till exempel bero på brist på bra alternativ eller att produktområden behöver större konkurrens.

– Kan vi till det även bidra till produkter som är bättre för miljön så ligger det precis i FrostPharmas inriktning, säger Clas Lindbergson.

Erbjuder mervärde och miljöfördelar

Ett av de senaste exemplen på produkter som har ett tydligt mervärde för klimatet är WoodSafe, riskavfallsbehållare som tillverkas av 50 procent återvunnen plast och 50 procent sågspån från svenska skogar. Traditionella behållare består av fossilbaserad plast.

– Bara i Sverige förbrukas cirka fyra miljoner riskbehållare av plast varje år och eftersom de innehåller farligt material måste de förbrännas. WoodSafe är ett innovativt miljöalternativ som kan minska koldioxidavtrycket med 50 procent vid förbränning. Det är både en bra produkt och ett klimatsmart val som vi arbetar för att ännu fler ska få upp ögonen för, säger Clas Lindbergson.

Livsviktigt vatten

Även när det gäller produkten Rent vatten av klassen Purified Water (PW) såg Frost Pharma möjligheter till förbättring på marknaden. Uppdraget att rena och tappa upp renat vattnet i läkemedelsklassade flaskor med anpassade etiketter gick till Labservice, som FrostPharma även har andra samarbeten med.

– När vi introducerade Rent vatten så  fanns det redan tillverkare som tillhandahöll produkten. Men vi var säkra på att det skulle gå att erbjuda högsta kvalitet till ett bättre pris, säger Clas Lindbergson.

Vattnet i Sundsvall där Labservice har sin produktionsanläggning är mjukt och naturligt mycket rent, vilket ger bästa tänkbara förutsättningar för den omfattande reningsprocessen som sedan befriar vattnet från partiklar, klor, kalcium, magnesium och lösa joner.

FrostPharmas kunder använder det renade vattnet till tillverkning av både läkemedel och parfymer. Det används även i nebulisatorer som möjliggör inandning av läkemedel och humidorer, askar för förvaring av cigarrer i rätt fuktighet. Den största mängden går dock till apotek för antibiotikablandning. För att trygga den tillgången är leveranssäkerhet avgörande för FrostPharma.

– Om 1 200 apotek inte får sitt vatten en dag, ja då kan vi vara säkra på att telefonerna börjar ringa. Det viktiga vid vårt val av leverantör är leveranssäkerhet och hög kvalitet men också att vi har en öppen och ärlig dialog så att vi kan lösa utmaningar tillsammans, säger Clas Lindbergson.


Från rent till renast

I vattenanläggningen hos Labservice renas och filtreras vattnet i många steg för att uppnå klassen Purified Water (PW). Här följer en förenklad beskrivning av processen:

• Vattnet befrias först från eventuella partiklar (som små sandkorn) och därefter från klor, kalcium och magnesium i olika steg.
• Genom så kallad omvänd osmosos passerar sedan endast vattenmolekyler och lösa joner vidare i processen.

• EDI-filter tar sedan bort de lösa jonerna genom så kallad elektrisk dejonisation.

• Sedan återstår en slutfiltrering och kontroll av renheten, både internt och i externt labb.
• Sterilfilter och ultraviolett ljus ser slutligen till att den höga kvaliteten bibehålls i vattnet som tappas från tanken på flaskor för leverans, eller används i reagenser.